1. سوابق علمی:

-        دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه لیون 3 - فرانسه ( 1991).

-        کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه لیون 3- فرانسه( 1987).

-        کارشناسی ارشد امنیت بین الملل و دفاع از دانشگاه گرنوبل 2- فرانسه. (1990)

  1. مسوولیت اجرایی:
  1. 1.رییس اداره آموزش دانشکده روابط بین الملل ( از 11/2/1373 لغایت 30/7/1380)
  2. 2.مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی ( از 6/2/1379 لغایت30/7/1380)
  3. 3.نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، لاهه ( از 1/8/1381 لغایت 30/7/1383)

4.   مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی ( از 1/7/1385 لغایت 30/9/1385)

5.    معاونت آموزشی دانشکده ( از 14/6/1385 تا کنون)

 


ادامه مطلب ...