معرفی آقای دکتر سید عباس عراقچی-معاون وزیرامورخارجه

 


نام : سید عباس

نام خانوادگی : عراقچی

تاریخ و محل تولد : 1341 تهران

 

مدارک تحصیلی :- دکترای اندیشه های سیاسی ، دانشگاه کنت ، انگلستان

- فوق لیسانس علوم سیاسی ، دانشکده روابط بین الملل ، تهران

- لیسانس روابط بین الملل ، تهرانآشنایی به زبان خارجی :انگلیسی و عربیمشاغل پیشین:- سفیر جمهوری اسلامی ایران توکیو 1386-1390

- معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه 1386-1384

- رئیس دانشکده روابط بین الملل 1384-1383

- رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت امور خارجه 1383-1382

- سفیر جمهوری اسلامی ایران هلسینکی – فنلاند 1382-1378

- سفیر اکردیته جمهوری اسلامی ایران در تالین – استونی
1382-1378

- مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 1378-1377
- سردبیر مجله سیاست خارجی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 1378

- معاون پژوهشی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 1377

- رئیس مرکز مطالعات خلیج فارس دفتر مطالعات سیاسی و بین
المللی 1377-1376

- سرپرست نمایندگی ج. ا. ایران در
سازمان کنفرانس اسلامی-جده 1373

- معاون اداره مجامع اسلامی ، منطقه ای و غیر متعهدها
1373-1372

- کارشناس بخش بین الملل وزارت امور خارجه 1372-1370