به دلیل سوالات بسیاری از دوستان دراین قسمت مطالبی درمورد خوابگاه دانشکده روابط بین الملل قرار داده می شود"

 

 


خوابگاه این دانشکده درنزدیکی خود دانشکده می باشد(حدود یک کیلومتری دانشکده).

این خوابگاه واقع درخیابان شهیدباهنر(نیاوران)دربهترین نقطه این منطقه می باشد(کنار پارک نیاوران) یک ساختمان 6 طبقه می باشد که هرطبقه دارای 2واحد می باشد وهرواحد دارای 4اتاق باامکانات کامل می باشد"

تقریبا در هر واحد 6یاهفت دانشجو قرار خواهد گرفت"

درزیر زمین خوابگاه نیز نمازخانه +یک سالن بدن سازی قرار دارد"

ضمنا دانشجویان این دانشکده که خوابگاهی می باشند برای دریافت خوابگاه هیچ گونه هزینه ای پرداخت نمی کنند"