رئیس دانشکده روابط بین الملل

 

 • معاون اجرایی دانشکده روابط بین الملل تا شهریور 1393
 • دستیار ویژه ریاست دانشکده و مدیر گروه مطالعات    منطقه ای  دانشکده روابط بین الملل (1389 تا1393)
 • مدیر گروه مطالعات ایران معاصر - دانشکده روابط بین الملل - (1387تا کنون)
 • مدیر گروه مطالعات افریقا - دانشکده روابط بین الملل - (1388تا کنون)
 • مدیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی – پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی- پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی (تیرماه تا اسفندماه 1388)
 • مدیر امور فرهنگی دانشکده روابط بین الملل (1386تاکنون)
 • سردبیر فصلنامه پژوهش و سنجش مرکز تحقیقات صدا و سیما (1378-1380)
 • عضو شورای علمی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای ارتباطی- صدا و سیما ( 1378 تاکنون)
 • دبیر نخستین همایش قرآن و روابط بین الملل – دانشکده روابط بین الملل- (1388)
 • مدیر امور اداری و اجرایی – دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) - (1385- 1387)
 • دستیار ویژه دبیرکل - دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) - (1382- 1385)
 • کارشناس و مسئول لوایح مربوط به ارزیابی خسارات زیست محیطی- ستاد خسارات جنگ کویت – ( 1381- 1382)
 • مدیر همکاری با مراکر علمی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - (1380-1381)
 • کارشناس - اداره کل هماهنگی پژوهشها - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - (1377- 1381)

 

 

 


اطلاعات تحصیلی

 • دکتری در رشته روابط بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1384)
 • کارشناسی ارشد در رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه (1377)
 • کارشناسی در رشته علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1373)

 

سوابق آموزشی

 • تدریس دروس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران، دیپلماسی عمومی و قدرت نرم، نظریه های روابط بین الملل (به فارسی و انگلیسی)، مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سوم، سازمان های بین المللی، تاریخ روابط سیاسی ایران، نقش فرهنگ در حفظ و تحکیم صلح، اقتصاد سیاسی آسیای جنوبی و اقتصاد سیاسی بین الملل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه، دانشکده بیمه اکو، دانشکده مدیریت علامه طباطبایی (ره) و موسسه امام خمینی (ره)
 • تدریس اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ سیاسی ایران، دیپلماسی اقتصادی، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و غیره در دوره های آموزش های دیپلماتیک برای دیپلماتهای خارجی به زبان فارسی و انگلیسی
 • راهنمایی، مشاوره و داوری بیش از چهل پایان نامه کارشناسی ارشد