دکتر مهدی دانش یزدی

دکتر مهدی دانش یزدی پیش از این در سمت‌های مدیرکل حقوقی و معاون سابق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک فعالیت کرده است. وی عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل نیز هست.

 

دکتر دانش یزدی معمولا در دانشکده درس حقوق و دیپلماتیک کنسولی را تدریس می کند.

حسین امیرعبداللهیان

 مدیرکل خلیج فارس و خاورمیانه، سفیر ایران در بحرین، معاون مدیرکل خلیج فارس و رئیس ستاد ویژه عراق در وزارت امور خارجه و معاون سفیر ایران در بغداد از جمله سمت‌های این معاون ۴۹ ساله ظریف است.

امیرعبداللهیان دارای دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از همین دانشگاه و کارشناسی روابط دیپلماتیک از دانشکده وزارت امور خارجه است.

 دکتر امیر عبداللهیان معمولا درس های مربوط به منطقه خاورمیانه را در دانکده تدریس می کند.

 

دکتر مجید تخت روانچی معاون امریکا و اروپا

مجید تخت روانچی دستیار سابق کمال خرازی و از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ سفیر ایران در سوئیس بوده است.

 دکتر تخت روانچی معمولا درس های مربوط به منطقه آمریکای شمالی را در دانشکده تدریس می کند.

دکتر مهدی فاخری

دکتر فاخری استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه است و سابقه فعالیت در سفارت ایران در اسپانیا و مکزیک و نیز نمایندگی دائم ایران در ژنو را در کارنامه دارد. فاخری در ایران نیز مسئولیت‌های مدیریتی در وزارت خارجه و نیز معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشته است.

 

 دکتر فاخری معمولا درس های اقتصادی از قبیل مذاکرات تجاری، سازمان تجارت جهانی، حقوق سرمایه گذاری بین المللی و ... در دانشکده تدریس می نماید.


دکتر هادی سلیمان‌پور

رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های بین المللی وزارت امور خارجه.

 دکتر سلیمان پور معمولا درس های مربوط به حیطه محیط زیست و توسعه و ... را در دانشکده تدریس می کند.

 

 

 دکـتر محمد رضا دهشیری معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

http://multimedia.mehrnews.com/Original/1392/04/12/IMG12311725.jpg

 دکتر دهشیری معمولا درس های مربوط به دیپلماسی عمومی را در دانشکده تدریس می کند.

 

دکتر مصطفی زهرانی مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزرات امور خارجه

مصطفی زهرانی

 دکتر زهرانی معمولا درس هایی همچون سیاست خارجی ایران، سیاست بین الملل، امنیت بین الملل و. .. را در دانشکده تدریس می کند.

دکتر بهادر امینیان : رییس سابق دانشکده روابط بین الملل  (-1389-1386)

دکتر امینیان سفیر سابق ایران در کشور رومانی بوده است.(1393-1389).

ایشان در دانشکده دروسی همچون خلع سلاح، سیاست بین الملل، خاورمیانه و ... را تدریس می کنند.

 دکتر مسعود اسلامی رییس سابق دانشکده روابط بین الملل 1383-1378

دکتر اسلامی مدیرکل فعلی بخش آمریکا وزارت امورخاجه می باشد. ایشان درس های مربوط به جهانی شدن و دیپلماسی، سازمان های بین المللی و مسائل جهانی و ... را در دانشکده تدریس می کنند.