دانشکده روابط بین‌الملل به منظور ایجاد انگیزه و تلاش در بین دانشجویان هر ساله برای هر ورودی دانشکده یک سفر علمی خارج از کشور را ، تنها برای 10 نفر از هر ورودی تدارک می‌بیند. گزینش دانشجویان برای اعزام به سفر خارجی بر اساس معیارهای علمی- آموزشی و رفتاری ؛ به همراه نمرات زبان می‌باشد. مدت زمان سفر 10 روز می‌باشد. ضمن این که هزینه کامل سفر توسط کشور پذیرنده پرداخت خواهد شد.

ورودی سال 89 دانشکده، 10 نفر عازم کشور ژاپن شدند.

ورودی سال 90 دانشکده، 10 نفر عازم کشور ژاپن شدند.

ورودی سال 91 دانشکده، 10 نفر عازم هلند (دانشگاه آمستردام) خواهند شد. ضمن اینکه از ورودی 91 به بعد علاوه بر معیار‌های ذکر شده فوق برای گزینش دانشجویان، یک مصاحبه حضوری (به زبان انگلیسی) صورت می‌گیرد. 10 نفر انتخاب شده ورودی 91  از 27 تا 7 آذر عازم کشور هلند خواهند شد.

 همچنین ورودی سال 92 دانشکده نیز 10 نفرعازم کشور ژاپن خواهند شد. 10 نفر انتخاب شده ورودی 92  آذرماه عازم کشور ژاپن خواهند شد.