منابع آزمون دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل

1- بنیاد های علم سیاست؛ عبدالرحمان ، نشر نی 2- اصول علم سیاست؛ موریس دورژه ، ترجمه قاضی، میزان 3-سیاست و حکومت جدید،  دکتر عالم ، ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 143 بازدید

معرفی دکتر موسی زاده معاون اموزشی دانشکده

3. سوابق پژوهشی:   تالیف کتاب: 1.حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان، چاپ بیستم،1391. 2.سازمان های بین المللی، نشر میزان، چاپ هجدهم، 1390. 3.حقوق اداری، ... ادامه مطلب
/ 76 نظر / 74 بازدید

نکاتی درمورد خوابگاه دانشکده روابط بین الملل

خوابگاه این دانشکده درنزدیکی خود دانشکده می باشد(حدود یک کیلومتری دانشکده). این خوابگاه واقع درخیابان شهیدباهنر(نیاوران)دربهترین نقطه این منطقه می باشد(کنار ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 78 بازدید

منابع گرایش مطالعات منطقه ای....

نام درس نام منبع مولف/ مترجم مهمترین فصول منبع اصول روابط بین الملل اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل* قوام کل کتاب روابط بین الملل: نظریه ها ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 226 بازدید

منابع کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی وسازمان های بین المللی و روابط بین الملل

  زبان انگلیسی: دوجلد کتاب تخصصی علوم سیاسی دکتر هرمز داورپناه***    اندیشه های سیاسی درغرب:اندیشه های سیاسی درغرب ::::::1-{2جلدی}تالیف عبدالرحمن عالم"*** 2- ... ادامه مطلب
/ 54 نظر / 271 بازدید
مهر 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
6 پست