منابع آزمون دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل

1- بنیاد های علم سیاست؛ عبدالرحمان ، نشر نی 2- اصول علم سیاست؛ موریس دورژه ، ترجمه قاضی، میزان 3-سیاست و حکومت جدید،  دکتر عالم ، ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 713 بازدید

معرفی دکتر موسی زاده معاون اموزشی دانشکده

3. سوابق پژوهشی:   تالیف کتاب: 1.حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان، چاپ بیستم،1391. 2.سازمان های بین المللی، نشر میزان، چاپ هجدهم، 1390. 3.حقوق اداری، ... ادامه مطلب
/ 76 نظر / 341 بازدید

نکاتی درمورد خوابگاه دانشکده روابط بین الملل

خوابگاه این دانشکده درنزدیکی خود دانشکده می باشد(حدود یک کیلومتری دانشکده). این خوابگاه واقع درخیابان شهیدباهنر(نیاوران)دربهترین نقطه این منطقه می باشد(کنار ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 400 بازدید

منابع گرایش مطالعات منطقه ای....

نام درس نام منبع مولف/ مترجم مهمترین فصول منبع اصول روابط بین الملل اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل* قوام کل کتاب روابط بین الملل: نظریه ها ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 1197 بازدید

منابع کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی وسازمان های بین المللی و روابط بین الملل

  زبان انگلیسی: دوجلد کتاب تخصصی علوم سیاسی دکتر هرمز داورپناه***    اندیشه های سیاسی درغرب:اندیشه های سیاسی درغرب ::::::1-{2جلدی}تالیف عبدالرحمن عالم"*** 2- ... ادامه مطلب
/ 54 نظر / 1050 بازدید
مهر 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
6 پست